Teenused

Tallinna Krematoorium pakub täielikku matuseteenust. Korraldame nii tuhastamis-, urni- kui hauamatuseid. Transpordime lahkunu kodust või haiglast ööpäevaringselt kogu Eestis (ka saartel) või ka välismaalt. Korrastame ja riietame lahkunu, saate valida matusetalitaja või kirikuõpetaja, pakume matuse muusikalist kujundust (võimalik tellida viiuli-, tšello-, oreli- ja flöödimuusikat, mees-, puhkpilli-, keelpilli- ja metsasarvekvartetti). Meil on üle saja erineva urni. Matusetalituse jäädvustamiseks võite tellida professionaalse fotograafi.

Tuhastamismatust on Eestis kõige soodsam tellida ja korraldada Tallinna Krematooriumis. 


Tuhastamismatus

Tallina Krematooriumis toimub tuhastamismatus kahel viisil: tavaline tuhastamismatus ja urnimatus.

Tavalisel tuhastamismatusel toimub tseremoonia ümber avatud väärispuidust kirstu (omaste soovil võib kirst ka kinni olla), mis talituse lõppedes alla langedes sümboliseerib harjumuspärast hauamatust. Seejärel kadunu tuhastatakse, tuhk pannakse urni, mis lähedaste soovil kas  maetakse või puistatakse selles olev tuhk laiali. Tallinna Krematooriumi tuhastamismatustel pole vaja kirstu kabelisse kanda. See välistab ebameeldivused halva ilmaga ning kirstukandjate probleemi.

Urnimatus sarnaneb tuhastamismatusele. Kirstu asemel on tseremoonia ajal urn, mis talituse lõppedes viiakse kabelist välja. Urn kas maetakse või puistatakse selles olev tuhk laiali.

 

Hauamatus

Hauamatusel toimub matusetalitus kas otse haual või enne seda kabelis. Viimasel juhul on tseremoonia nagu tuhastamismatusel – kirst on kabelis vastavalt soovile kas avatud või suletud ning talituse lõppedes kantakse või sõidutatakse kirst hauale ja sängitatakse mulda.

 

Lahkunu transport välismaalt

Tallinna Krematoorium toimetab vajadusel teie välismaal lahkunud lähedased tagasi kodumaale. Omame hulgaliselt kogemusi lahkunute transportimisel välisriigist Eestisse – viimase kolme aasta jooksul oleme korduvalt toonud kodumaale lahkunuid näiteks Soomest, Rootsist, Norrast, Lätist, Leedust, Poolast ja Saksamaalt, Šveitsist ja Itaaliast. Meil on kõik piiriüleseks surnu transpordiks vajalikud vahendid ning kogemused dokumentide vormistamisel välisriigis. Täpsem informatsioon ja hinnapakkumised telefonil +372 520 5819 või +372 503 7486.

Elektriajamiga autod.

 

Matuseteenuse leping

Alates 1998. aastast saab Tallinna Krematooriumiga sõlmida eellepinguid teenuse osutamiseks tulevikus. Seega on võimalik tellida iseenda matuse teenused ja tasuda nende eest lepingu sõlmimise hetkel kehtivate hindade järgi (inflatsioon puudutab ka matuseid). Tallinna Krematoorium garanteerib teenuse vastavalt lepingule.

 

Peiesaalid

Krematooriumikompleksis on kaks peiesaali, kus on võimalik peale matusetalitust peielauas istuda. Peiesaale haldab Pärnamäe Peielauad, täpsemat informatsiooni saab peielauad.ee, telefonil 623 8806, või krematooriumikompleksi vasakus tiivas.